lunes, 23 de octubre de 2017

2017-10-29 - Urteko 30. Igandea (A)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urteko 30. Igandea (A)


LEHENENGO IRAKURGAIA

Alarguntsak eta umezurtzak gaizki erabil baduzu; haserre bizitan jarriko naiz zuen kontra.

Irteeraren liburutik 22, 20-26

Horrela dio Jaunak: «Ez zurrupatu, ez zapaldu etorkinak, zuek ere etorkin izan baitzarete Egipton.

«Ez erabili gaizki alarguntsak eta umezurtzak; zeren, gaizki erabiltzen badituzue, haiek niregana laguntza eske deiadar egitean, entzun egingo baitiet: haserre bizitan jarriko naiz eta gerraz hilko zaituztet; orduan, zuen emazteak bihurtuko dira alargun eta zuen seme-alabak umezurtz.

«Zuekin bizi den nire herriko dohakaberen bati dirua maileguz ematen badiozue, ez izan zeken berarekin, ez ezarri interesik.

«Soingainekoa hartzen badiozue bahituran, itzuli eguzkia sartzerako, ez baitu hori beste estalkirik. Zerekin babestuko da, bestela, etzaterakoan? Laguntza eske deiadar egitean, entzun egingo diot, errukiorra bainaiz ni.

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab(R.: 2)

R.
Maite zaitut, Jauna, nire indar!

Maite zaitut, Jauna, nire indar!

Jauna da nire haitza, nire geriza, bera nire askatzailea. R.

Ene Jainko, nire harkaitz babesgarria,
nire babeski eta indar salbatzailea, nire gotorlekua.

Goretsia zu! Dei egin nion Jaunari,
eta etsaiengandik salbatu ninduen. R.

Gora Jauna, bedeinkatua ene harkaitza!

Goretsia ene Jainko salbatzailea!

Garaipen handiak eman dizkio bere erregeari,
maitasunez jokatu du bere gantzutuarekin. R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Sasijainkoak utzirik, Jainko bizi eta egiazkoagana itzuli zineten, berau zerbitzatzeko eta zerutik etorriko den beraren Seme Jesusen zain egoteko.

San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei egindako lehenengo gutunetik 1, 5c-10

Senideok: Ongi dakizue zuen artean egin genuen guztia zuen onerako izan zela. Eta zuek gure eta Jaunaren ereduari jarraitu zenioten, atsekabe askoren artean izanik ere, Espiritu Santuaren pozez onartu baitzenuten Jainkoaren mezua. Horrela, eredu gertatu zarete Mazedonia eta Akaiako sinestedun guztientzat.

Izan ere, zuenetik zabaldu da Mazedonia eta Akaiara Jaunaren mezua; eta eskualde horietara ez ezik, bazter guztietara ere heldu da Jainkoarengan duzuen sinesmenaren entzutea, guk ezer esan beharrik gabe.

Beraiek kontatzen dute, hain zuzen, nolako harrera egin zeniguten zuengana joan ginenean eta nola, sasijainkoak utzirik, Jainko bizi eta egiazkoagana itzuli zineten, berau zerbitzatzeko eta zerutik etorriko den beraren Seme Jesusen zain egoteko. Jainkoak hilen artetik piztu du Jesus, eta beronek askatuko gaitu etortzekoa den haserre-zigorretik.

Jaunak esana.

Aleluia Jn 14, 23

Aleluia, aleluia.

Maite nauenak onartuko du nire mezua;
-dio Jauna-,
nire Aitak maite izango du, eta berarengana etorriko gara. Aleluia.

EBANJELIOA

Maita ezazu Jauna, zeure Jainkoa eta lagun hurkoa zeure burua bezala.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik 22, 34-40

Dembora haietan, Jesusek saduzearrak hitzik gabe utzi zituela jakitean, fariseuak elkarrekin bildu ziren, eta beraietako lege-gizon batek galdetu zion Jesusi azpikeriaz:

–Maisu, zein da legeko agindurik nagusiena?

Jesusek erantzun:

–Maita ezazu Jauna, zeure Jainkoa, bihotz-bihotzez, gogo osoz eta adimen guztiz.

Hori da agindurik nagusiena eta lehena. Eta bigarrena, ez garrantzi gutxiagokoa, hauxe da: Maitatu lagun hurkoa zeure burua bezala. Bi agindu hauetan oinarritzen dira Liburu Santu guztiak.

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com
                        http://iglesiadesopelana.blogspot.com


lunes, 16 de octubre de 2017

2017-10-22 - Urteko 29. Igandea (A)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urteko 29. Igandea (A)


LEHENENGO IRAKURGAIA

Zirori eskutik heldurik eusten dizu,
nazioak zure menpean jartzeko.

Isaiasen liburutik 45, 1. 4-6

Honela diotso Jaunak
Ziro erregeari,
berak aukeratu eta sagaratuari:

«Eskutik heldurik eusten dizut,
nazioak zure menpean jarri
eta erregeei soinetik
armak kentzeko,
zure aurrean hiri-ateak zabaltzeko,
guzti-guztiak zabaldu ere.

Israel neure zerbitzariaren onerako,
Jakob, neuk aukeraturiko
herriarengatik,
deitu zaitut zeure izenez
eta ohorezko eginkizuna ezarri,
ezagutzen ez nauzun arren.

Neu naiz Jauna, ez da besterik;
ez da ni beste jainkorik.

Aginpidez jantzi zaitut,
ezagutzen ez nauzun arren,
ekialdetik mendebaldera
jakin dezaten
ez dela inor ni besterik.

Neu naiz Jauna, ez da besterik.

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 95, 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10a y e (R.: 7b)

R.
Goretsi Jaunaren ospea eta indarra.

Kanta Jaunari kantu berria,
kanta Jaunari, lurtar guztiok.

Zabaldu haren ospea atzerrietan,
haren mirariak herri guztietan! R.

Handia baita Jauna, guztiz goresgarria,
jainko guztien aldean beldurgarria.

Huts dira atzerritarren jainko guztiak;
Jaunak, ordea, zeruak egin ditu.
R.

Goretsi Jauna, munduko herriok,
goretsi Jaunaren ospea eta indarra,
goretsi Jaunaren izen ospetsua!

Sartu haren aurrera eskaintzak eramanez. R.

Ikara zaitezte haren aurrean, lurtar guztiok!

Esan nazioen artean: «Errege da Jauna!

Sendo ezarri du mundua, ez du koloka egingo;
herriak zuzenbidez epaitzen ditu». R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Gogora dakartzagu zuen sinesmena, zuen maitasuna eta zuen itxaropena.

San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei egindako lehenengo gutunetik 1, 1-5b  

Paulo, Silvano eta Timoteok, Jainko Aitarekin eta Jesu Kristo Jaunarekin bat eginik dagoen Tesalonikako eliz elkarteari idazten diogu. Grazia eta bakea zuei.

Eskerrak ematen dizkiogu beti Jainkoari zuek guztiongatik, gure otoitzetan gogoan zaituztegula. Jainko gure Aitaren aurrean gogora dakartzagu etengabe zuen sinesmen ekintzailea, zuen maitasun saiatua eta Jesu Kristo gure Jaunarengan duzuen itxaropen iraunkorra.

Badakigu, senideok, Jainkoaren maiteok, berak aukeratu zaituztela. Izan ere, guk zuei hots egindako berri ona ez zitzaizuen hitz hutsez eman, Espiritu Santuaren indar beteaz baizik.

Jaunak esana.

Aleluia Flp 2, 15d. l6a

Aleluia, aleluia.

Izarrek munduan bezala egiten duzue argi,
bizia ematen duen mezuari tinko eutsiz. Alaluia.

EBANJELIOA

Eman, Zesarrena Zesarri eta Jainkoarena Jainkoari.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik 22, 15-21

Aldi haietan, fariseuek elkar hartu zuten, Jesusi galdera bat eginez tranpa jartzeko.

Beraz, ikasle batzuk bidali zizkioten, Herodesen alderdikoekin, galdetzera:

–Maisu, badakigu egiazale zarena eta Jainkoaren bidea behar bezala irakasten duzuna; inoren zeresanak ez dizu axolarik, ez baitiozu begiratzen gizakiaren itxurari. Emaguzu, bada, zeure iritzia: zilegi al da Zesarri zerga ordaintzea, bai ala ez?

Haien maltzurkeria igarriz, Jesusek esan zien:

–Zergatik zatozkidate zirika, itxurazaleok?

Ea, erakutsi zerga-txanpona.

Haiek denario bat aurkeztu zioten. Jesusek galdetu zien:

–Norenak dira irudi eta izen hauek?

Erantzun zioten:

–Zesarrenak.

Jesusek, orduan:

–Eman, bada, Zesarrena Zesarri eta Jainkoarena Jainkoari.

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com
                        http://iglesiadesopelana.blogspot.com


lunes, 9 de octubre de 2017

2017-10-15 - Urteko 28. Igandea (A)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urteko 28. Igandea (A)


LEHENENGO IRAKURGAIA

Jaunak otordu oparoa emango du eta guztien begietako malkoak xukatuko ditu.

Isaiasen liburutik 25, 6-10a

Sion mendian, Jaun ahalguztidunak
otordu oparoa emango du
nazio guztientzat,
janari gozo mamitsuz,
ardo zahar bikainez.

Mendi honetan kenduko du
herri guztiak estalirik zeuzkan zapia,
nazio guztiak bilduak zeuzkan
oihala.

Behin betiko galduko du heriotza!

Jainko Jaunak
guztien begietako malkoak
xukatuko ditu,
eta mundu guztian jasaniko
lotsaizuna
bere herriarengandik baztertuko.

Hala esan du Jaunak.

Egun horretan, hau esango dute:
«Hona hemen gure Jainkoa!

Berarengan genuen itxaropena
eta salbatu egin gaitu.

Jauna da!

Berarengan genuen itxaropena:
poztu eta alai gaitezen,
salbatu egin baikaitu».

Mendi hau bere eskuz
zainduko du Jaunak.

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 (R.: 6cd)

R.
Jaunaren etxean biziko naiz
amaigabeko egunetan.

Jauna dut artzain: ez zait ezer falta.

Larre guritan etzanarazten nau,
ur baretara eramaten,
eta indarrak berritzen. R.

Bide egokitik narama, leiala delako.

Ibar beltz-ilunetan banabil ere,
ez dut inolako gaitzen beldurrik,
zu nirekin baitzaude:
zure artzain-makilak lasaitzen nau. R.

Zuk atontzen didazu mahaia
etsaien begi aurrean,
ukenduz gantzutzen didazu burua;
gainezka dut kopa.
R.

Bai, zorionak eta leialtasunak inguratuko naute
bizitzako egun guztietan;

Jaunaren etxean biziko naiz
amaigabeko egunetan. R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Dena dezaket indartzen nauen Kristorengan.

San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik 4, 12-14. 19-20

Senideok: Badakit eskasian nahiz ugaritasunean bizitzen. Edozein egoeratan zaildua eta edozertara jarria nago: aserik nahiz goseak egotera, ugari edukitzera nahiz beharrizanera. Dena dezaket indartzen nauen Kristorengan. Hala ere, ederki egin zenuten nire atsekabean zeuen solidaritatea agertzean.

Nire Jainkoak, bere aldetik, bere aberastasun harrigarriaren arabera erantzungo dizue zeuen premia guztietan, Kristo Jesusen bitartez. Aintza Jainko gure Aitari menderen mendetan! Amen.

Jaunak esana.

Aleluia Cf. Ef. 1,17-18

Aleluia, aleluia.

Jesu Kristo gure Jaunaren Jainkoak, aintza guztia dagokion Aitak,
Argi ditzala zuen barruko begiak,
jakin dezazuen zer itxarotera deitu zaituzten. Aleluia.

EBANJELIOA

Zoazte, bada, bidegurutzeetara eta deitu ezteietara aurkitu ahala guztiak.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik 22, 1-14

Jesus berriro parabola bidez hitz egiten hasi zitzaien: «Jainkoaren erregetzarekin, bere semearen ezteiak ospatzen zituen erregearekin bezala gertatzen da.

Bidali zituen morroiak gonbidatuei dei egitera. Baina haiek ez zuten etorri nahi izan. Berriro beste morroi batzuk bidali zituen, mandatu honekin: “Esaiezue gonbidatuei: Hara, gertu daukat bazkaria; hilak ditut zezenak eta zekor gizenduak, dena dago prest. Zatozte ezteietara”. Baina gonbidatuek ez zuten jaramonik egin: bata bere sorora joan zen, bestea bere negozioetara, eta gainerakoek, morroiei heldurik, irainez bete eta hil egin zituzten. Sumindu egin zen erregea eta, soldaduak bidaliz, hil egin zituen giza hiltzaile haiek eta su eman herriari. Gero, bere morroiei esan zien: “Ezteiak prest daude, baina gonbidatuak ez ziren gai. Zoazte, bada, bidegurutzeetara eta deitu ezteietara aurkitu ahala guztiak”. Atera ziren morroiak bideetara eta aurkituriko guztiak bildu zituzten, on nahiz gaizto. Eztei-gela bazkaltiarrez bete zen.

Erregeak, bazkaltiarrak ikustera sartu zenean, eztei-jantzirik gabe zegoen bat ikusi zuen, eta esan zion: “Adiskidea, nola sartu zara hemen eztei-jantzirik gabe?” Hark hitzik ez. Erregeak mahai-zerbitzariei esan zien, orduan: “Lot ezazue hanka eta esku, eta bota kanpora, ilunpetara. Negarra eta hortz-karraska izango da han”.

Zeren gehiago baitira deituak aukeratuak baino».

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com
                        http://iglesiadesopelana.blogspot.com


lunes, 2 de octubre de 2017

2017-10-08 - Urteko 27. Igandea (A)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urteko 27. Igandea (A)


LEHENENGO IRAKURGAIA

Israel da Jaun ahalguztidunaren mahastia.

Isaiasen liburutik 5, 1-7

Neure adiskidearen izenean
nator kantatzera
adiskidearen
eta beraren mahastiaren kanta.

Nire adiskideak bazuen mahasti bat
malda jori batean.

Lurra harrotu, harriak kendu
eta landarerik onenak
landatu zituen.

Erdian talaia eraiki zuen,
eta dolarea egin.

Mahats gozoa espero,
eta sasi-mahatsa eman zion.

Orain, bada,
Jerusalemgo bizilagunok,
Judako gizon-emakumeok,
zuek erabaki nire
eta nire mahastiaren arteko auzia.

Zer egin niezaiokeen
neure mahastiari
egin diodanaz gainera?

Mahats gozoa espero nuen:
zergatik eman dit sasi-mahatsa?

Esango dizuet, bai,
zer egingo diodan neure mahastiari:
itxitura kenduko diot,
larre bihur dadin;
harresia zulatuko, zapal dezaten;
lugorri bihurtuko dut:
ez dute inausiko, ez jorratuko,
eta sasiek eta laharrek hartuko dute;
bertan euririk ez egiteko
aginduko diet hodeiei.

Israel da
Jaun ahalguztidunaren mahastia;
Judako herria,
haren landare-sail kutuna.

Zuzenbidea espero zuen
harengandik,
eta horra: zuzengabekeria!

Justizia espero zuen,
eta horra: aieneak!

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.: Is 5, 7a)

R.
Israel da Jaun ahalguztidunaren mahastia.

Egiptotik mahatsondo bat atera zenuen
eta landatu, jentil-herriak kanpora botaz.

Itsasoraino luzatu zituen adarrak,
Eufrates ibairaino muskilak. R.

Zergatik zulatu diozu inguruko hesia?

Bidaztiek fruitua lapurtzen diote,
basurdeek triskatzen, basapiztiek murrizten. R.

Jainko ahalguztiduna, itzuli, arren!

Begira zerutik, ikus!
Hartzazu zeure mahastiaren ardura,
zaindu zeure eskuz landatu duzuna. R.

Ez gara zuregandik inoiz aldenduko;
bizia emango diguzu eta guk zuri dei egingo.

Oi Jauna, Jainko ahalguztiduna, eraberri gaitzazu,
erakutsi guri aurpegi argia, salba gaitezen! R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Egizue niregan ikusia. Eta bakea ematen digun Jainkoa zeuekin izanen duzue.

San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik 4, 6-9

Adiskideok: Ez eduki ezeren kezkarik, baizik eta, gorabehera guztietan, agertu Jainkoari zeuen eskabideak, otoitz eta erregu eginez eta eskerrak emanez. Eta guk pentsa dezakeguna baino handiago den Jainkoaren bakeak zainduko ditu zuen gogo-bihotzak Kristo Jesusen bidez.

Gainerakoan, senideok, hartzazue aintzat egiazko, gizabidetsu, zuzen, garbi, maitagarri eta goresgarri, bertutetsu eta onargarri den guztia. Egizue niregandik ikasi, hartu eta entzun zenutena eta niregan ikusia. Eta bakea ematen digun Jainkoa zeuekin izanen duzue.

Jaunak esana.

Aleluia Cf. Jn. 15,16

Aleluia, aleluia.
Neuk zintuztedan zuek aukeratu. Edonon fruitu ugaria
eta iraunkorra eman dezazuela. Aleluia.

EBANJELIOA

Bere garaian fruitua emango dioten beste nekazari batzuen esku utziko du mahastia.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik 21, 33-43

Aldi haietan, Jesusek esan zien abadeburu eta herriko zaharrei:

«Entzun beste parabola hau: Behin batean, nagusi batek mahastia landatu zuen eta harresiz inguratu; lurrean dolarea egin eta mahastizainaren dorrea eraiki zuen. Gero, nekazari batzuei errentan utzirik, urrutira joan zen.

Mahatsa biltzeko garaia iritsi zenean, bere morroiak bidali zizkien nekazariei, fruitutik zegokion partea jasotzera.

Baina nekazariek morroiak hartu eta bata jo, bestea hil eta bestea harrikatu egin zituzten.

Berriro beste morroi batzuk bidali zizkien, aurrekoan baino gehiago, eta haiei ere beste hainbeste egin zieten. Azkenik, bere semea bidali zien, honela pentsatuz: “Neure semeari bederen izango diote begirune”.

Nekazariek, ordea, semea ikustean, esan zuten beren artean: “Oinordekoa duk! Hil dezagun eta egin gaitezen mahastiaren jabe”.

Hartu, mahastitik kanpora bota eta hil egin zuten».

Jesusek galdetu zien:

–Zer egingo ote die nekazari horiei mahasti-jabeak itzultzean?

Erantzun zioten:

–Gupidarik gabe hilko ditu eta bere garaian fruitua emango dioten beste nekazari batzuen esku utziko du mahastia.

Jesusek esan zien:

–Ez al duzue irakurri Liburu Santuak dioena:

Etxegileek baztertutako harria
giltzarri gertatu da.

Jaunak egin du hori,
gure begien harrigarri?

«Horregatik diotsuet: Jainkoaren erreinua zuei kendu eta fruitua aterako dion herri bati emango zaio.

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com
                        http://iglesiadesopelana.blogspot.com


lunes, 25 de septiembre de 2017

2017-10-01 - Urteko 26. Igandea (A)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urteko 26. Igandea (A)


LEHENENGO IRAKURGAIA

Gaiztoak egin duen gaiztakeriatik aldendu badu, bizirik iraungo du.

Ezekiel profetaren liburutik 18, 25-28

Horrela dio Jaunak:

«Esango duzue: “Ez da bidezkoa Jaunaren jokabidea”. Entzun, israeldarrok: Nire jokabidea ez dela bidezkoa? Zuena da bidezkoa ez dena. Zintzoa, bere justiziatik aldendu, txarkeria egin eta hiltzen denean, egin duen txarkeriagatik hiltzen da.

Gaiztoak, berriz, egin duen gaiztakeriatik aldendu eta zuzenbidez eta justiziaz jokatzen badu, bizirik iraungo du. Egindako txarkeriez ohartu eta guztietatik aldentzen bada, bizi egingo da, bai, eta ez da hilko.

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 24, 4bc-5. 6-7. 8-9 (R.: 6a)

R.
Ekarri gogora, Jauna, zeure errukia betidanikoak dituzu.

Azaldu niri, Jauna, zeure bideak,
erakutsi ni nondik ibiltzea nahi duzun.

Zuzen nazazu, zurekiko leial izan nadin, irakats niri,
zu baitzara salbatzen nauen Jainkoa;
zuregan itxaron dut etengabe. R.

Ekarri gogora, Jauna, zeure errukia eta maitasuna:
betidanikoak dituzu.

Ez gogoratu, ordea, Jauna, nire gaztetako bekatuak
eta nire errebeldiak.

Gogora nazazu zeure maitasunaz, zure ontasunari dagokionez. R.

Ona eta zuzena da Jauna,
eta bidea jakinarazten die bekatariei.

Apalak zuzenbidetik daramatza,
bere bidea erakusten die apalei. R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Izan itzazue zeuen artean Kristo Jesusek izan zituen sentipen berak.

San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik 2, 1-11

Senideok: Egia bada Kristok aholku ematen dizuela eta maitasunak adorez betetzen zaituztela, egia bada Espirituagan bat eginik bizi zaretela eta bihozbera eta gupidatsu zaretela, bete nazazue pozez, denok iritzi eta sentiera bereko izanez, elkar maitatuz eta ongi hartuz. Ez egin deus ere norgehiagokeriaz edota harrokeriaz, apaltasunez baizik, besteak norbera baino hobeak direla pentsatuz; ez nork bere onari bakarrik begiratuz, besteena ere bilatuz baizik. Izan itzazue zeuen artean Kristo Jesusek izan zituen sentipen berak.

Kristo Jesusek,
jainkozko izaerako izanik,
ez zion gogor eutsi nahi izan
jainkozko bere mailari;
bestela baizik,
hustu egin zen bere handi-izateaz
eta esklabo-izaera hartu zuen,
gizakien antzeko eginez.

Gizaki huts bezala agertuz,
apaldu egin zuen bere burua,
heriotzaraino menpeko eginez,
gurutzean hiltzeraino.

Horregatik, denen gainetik
goratu zuen Jainkoak
eta izen guztietan bikainena
eman zion,
Jesusen izenaren omenez,
zeruan, lurrean eta lur azpian,
guztien belaunak makur daitezen,
eta mihi orok aitor dezan
Jesu Kristo dela Jauna,
Jainko Aitaren aintzarako.

Jaunak esana

Aleluia Jn 10, 27

Aleluia, aleluia.

Nire ardiek nire ahotsa entzuten dute,
eta nik ezagutzen ditut; haiek atzetik jarraitzen didate. Aleluia.

EBANJELIOA

Damutu eta joan egin zen.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik 21, 28-32

Aldi haietan, Jesusek esan zien abadeburu eta herriko zaharrei:

«Ea zer iruditzen zaizuen. Gizon batek bi seme zituen. Batarengana joan eta esan zion: “Seme, hoa gaur mahastira lanera”. Hark erantzun zion: “Ez dut nahi”; baina handik berehala damutu eta joan egin zen. Bestearengana ere joan zen aita eta gauza bera esan zion. Eta hark erantzun: “Banoa, jauna”; baina ez zen joan. Zuen ustez, bietatik zeinek egin zuen aitaren nahia?» «Lehenengoak», erantzun zioten.

Jesusek esan zien: «Benetan diotsuet: Zergalariak eta emagalduak zuek baino lehenago sartuko dira Jainkoaren erreinuan. Izan ere, etorri zitzaizuen Joan Bataiatzailea Jainkoaren nahiari dagokion jokabidea azalduz, eta ez zenioten sinetsi; zergalariek eta emagalduek, ordea, sinetsi zioten. Eta zuek, hori ikusita ere, ez zarete aldatu: oraindik ez diozue sinetsi.

Jaunak esanaBlog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com
                        http://iglesiadesopelana.blogspot.com


lunes, 18 de septiembre de 2017

2017-09-24 - Urteko 25. Igandea (A)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urteko 25. Igandea (A)


LEHENENGO IRAKURGAIA

Nire egitasmoak ez dira zuenak bezalakoak.

Isaiasen liburutik 55, 6-9

Bila ezazue Jauna,
aurki dezakezue eta;
egiozue dei, hurbil duzue eta.

Utz beza gaiztoak bere bidea,
gaizkileak bere asmo txarrak.

Bihur dadila Jaunarengana,
gupidaz hartuko baitu;
bihurtu gure Jainkoarengana,
guztiz barkabera baita.

Hau dio Jaunak:

«Egiaz, nire egitasmoak
ez dira zuenak bezalakoak,
ezta nire jokabidea ere
zuena bezalakoa.

Nola zerua lurraren gainetik garai,
halaxe nire jokabidea
zuenaren gainetik
eta nire egitasmoak zuenen gainetik.

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 144, 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a)

R.
Bedeinkatua izan bedi Jauna
ulermenaz gaindikoa haren handitasuna,
hurbil da Jauna dei egiten diotenengandik!

Egunero bedeinkatuko zaitut,
zure izena beti goretsiko.

Handia da Jauna, guztiz goresgarria,
ulermenaz gaindikoa haren handitasuna. R.

Errukiorra eta bihozbera da Jauna,
haserregaitza eta onginahi handikoa.

Ona da Jauna guztientzat,
gupidaz betea bere sorkari guztientzat. R.

Zuzena da Jauna jokabide guztietan,
leiala egintza guztietan.

Hurbil da Jauna dei egiten diotenengandik,
benetan dei egiten diotenengandik. R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Niretzat bizitzea Kristo da.

San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik 1, 20c-24. 27a

Senideok: Kristok bere handitasuna agertuko duela niregan. Izan ere, niretzat bizitzea Kristo da eta hiltzea irabazpide. Baina bizitzen jarraituz lan onuragarria egin ahal baneza, ez nuke jakingo zer hautatu. Alde bietatik nago erakarria: alde batetik, hil egin nahi nuke, Kristorekin egoteko, hau askogatik onena delarik; baina bestetik, nik bizitzen jarraitzea beharrezkoagoa da zuentzat.

Hauxe besterik ez dizuet eskatzen: zuen jokabidea Kristoren berri onari dagokiona izan dadila.

Jaunak esana.

Aleluia Cf. Hch 16, 14b

Aleluia, aleluia.

Jaunak barrutik eragin zion,
zure semearen hitzak gogoz onar zitzan. Aleluia.

EBANJELIOA

Ni ona naizelako ezinikusia didazu?

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik 20, 1-16

Egun haietan Jesusek bere ikasleei esan zioten;

«Izan ere, Jainkoaren erregetzarekin mahasti-nagusiarekin bezala gertatzen da. Goizean goiz bere mahastirako langile bila atera zen. Eguneko lanaren ordainetan zilarrezko txanpon bana emateko tratua egin ondoren, mahastira bidali zituen langileak.

«Goizeko bederatziak aldera berriro atera zen eta, beste batzuk plazan lanaren zain ikusirik, esan zien: “Zoazte zuek ere nire mahastira, eta ordainduko dizuet bidezko dena”. Eta haiek ere joan egin ziren.

«Atera zen berriro hamabiak aldera eta hirurak aldera, eta gauza bera egin zuen.

«Arratsaldeko bostak aldera ere atera zen eta, bertan batzuk geldi aurkiturik, esan zien: “Zertan zaudete hemen egun osoan lanik egin gabe?” Erantzun zioten: “Ez gaitu inork lanerako hartu”. Hark, orduan: “Zoazte zuek ere nire mahastira”.

«Iluntzean, nagusiak mahastiko arduradunari esan zion: “Deitu langileei, eta emaiozu bakoitzari bere soldata, azkenekotik hasi eta lehenengora”.

«Etorri ziren, bada, arratsaldeko bostetakoak, eta zilarrezko txanpon bana jaso zuten. Lehenengo ordukoek, txanda iritsi zitzaienean, besteek baino gehiago jasoko zutela uste zuten; baina haiek ere zilarrezko txanpon bana jaso zuten.

«Orduan, nagusiagatik gaizki-esaka hasi ziren; eta esan zioten berari: “Azkeneko hauek ez dute ordubete besterik lan egin eta guri adina ordaindu diezu, egun osoko nekea eta beroa jasan ditugunoi adina!” Baina nagusiak erantzun zion haietako bati: “Adiskide, ez dizut bidegabekeriarik egiten; ez al dugu tratua zilarrezko txanpon batean egin? Tori dagokizuna eta zoaz; zuri adina eman nahi diot azkeneko honi ere. Ezin ote dut neure diruaz nahi dudana egin? Ala ni ona naizelako ezinikusia didazu?”

«Horrela, azkenekoak lehenengo izango dira eta lehenengoak azkeneko».

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com
                        http://iglesiadesopelana.blogspot.com