lunes, 8 de abril de 2019

OHARRA

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


POR ASUNTOS PERSONALES NO ME VA A SER POSIBLE MANTENER ESTA PÁGINA, POR LO QUE OS INDICO UNOS ENLACES DESDE DONDE PODÉIS LEER LAS LECTURAS Y EVANGELIO PARA EL DOMINGO CORRESPONDIENTE.

2018-2019 - CICLO-C.EN LOS ARCHIVOS DEL BLOG DEL AÑO 2015-2016, TAMBIÉN PODEMOS TENER LAS LECTURAS Y EL EVANGELIO DEL DOMINGO CORRESPONDIENTE A ESTE CICLO C.

lunes, 1 de abril de 2019

2019-04-07 - Garizumako 5. Igandea (C)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garizumako 5. Igandea (C)LEHENENGO IRAKURGAIA

Hara, zerbait berria egitera noa; ura emango baitut nire herriari.

Isaias liburutik 43,16-21

Hau dio Jaunak:

«Nik ireki nuen bidea itsasoan,
ur oldartsuetan zehar;
gurdi eta zaldizko gudaroste ahaltsua
aterarazi nuen gudura:
bat-batean lur jo zuten,
eta berriz jaiki ez;
kandela-metxa bezala
itzali ziren eta galdu.

Baina orain ez oroitu antzinakoez,
ez gogoratu lehenago gertatuez.

Hara, zerbait berria egitera noa:
hasia da sortzen,
ez al diozue antzematen?

Bidea irekiko dut basamortuan,
ibaiak sorraraziko landa lehorrean.

Basapiztiek, txakal eta ostrukek,
ohore emango didate,
basamortuan ura emango baitut
eta landa lehorrean
ibaiak sorraraziko,
nire herriari, neure aukeratuari,
edaten emateko.

Eta neuretzat eratu dudan herriak
nire gorapena iragarriko du.

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

R.
Bikain jokatu zuen gure alde Jaunak
eta pozarren gaude.

Jaunak Sionen zoria aldatu zuenean,
ametsetan ginela iruditzen zitzaigun.

Barrez bete zitzaigun ahoa,
poz-oihuz ezpainak. R.

Jentil-herriek ere hau ziotsaten:

«Bikain jokatu du haien alde Jaunak!»

Bikain jokatu zuen gure alde Jaunak
eta pozarren gaude. R.

Jaunak aldatu du gure zoria,
euri-jasek basamortua bezala .

Malkotan erein zutenek
pozetan dute biltzen! R.

Negarretan joan ziren,
hazi-zorroa eramanez;
poz-oihuka datoz,
gari-balak ekarriz. R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Kristorengatik dena galdu dut, haren heriotza neuregan berrituz.

San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik 3,8-14

Eta are gehiago, nire ustetan deusek ere ez du ezer balio Kristo Jesus ene Jauna ezagutzearen dohain paregabearen aldean. Kristorengatik dena galdu dut eta dena zaborraren pareko jotzen dut, hura irabaztearren eta harekin bat eginik bizitzearren. Ez dut neurez salbatu nahi, legea betetzetik datorren salbamenaz, alegia, Kristorengan sinestetik datorrenaz baizik, Jainkoak sinesmenaren bidez ematen didan salbamenaz , alegia. Kristo nahi dut ezagutu, neuregan haren piztueraren indarra nahi dut sumatu eta haren oinazeetan partaide izan, haren heriotza neuregan berrituz, horrela nik ere hildakoen piztueran parte izango dudan itxaropenez.

Ez dut esan nahi hori lortu dudanik edota helmugara heldu naizenik; baina lehia bizian ari naiz ea eskuratzen dudan, Kristo Jesusek ni neu beretzat eskuratu ninduenez gero. Senideok, ez dut uste dagoeneko hori iritsia dudanik; baina, atzean gelditu denaz ahazturik, aurrera jotzen dut eta helbururantz lehiatzen naiz saria iristeko ; horretara deitzen baitit Jainkoak goitik Kristo Jesusen bitartez.

Jaunak esana.

Ebanjelio aurretik txatala JI 2,12-13  

–hala dio Jaunak–.

Itzul zaitezte niregana
bihotz-bihotzez,
bihozbera eta errukiorra baita.

EBANJELIOA

Zuetan bekaturik gabe dagoenak jaurti diezaiola lehen harria.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik 8,1-11

Denbora haietan, Jesus Oliamendira joan zen. Biharamunean, egunsentian, tenplura itzuli zen, eta herri guztia etorri zitzaion. Jesus, eseririk, irakasten hasi zen.

Orduan, lege-maisu eta fariseuek emakume bat, adulterioan harrapatua, ekarri zioten. Erdi-erdian ipiniz, esan zioten Jesusi:

– Maisu, emakume hau adulterioan ari zela harrapatu dute. Moisesek legean honelakoak harrika hiltzeko agindu zigun; zuk zer diozu?

Galdera azpikeriaz egin zioten, hura salatzeko aitzakiaren baten bila baitzebiltzan. Jesus, alabaina, makurturik, atzamarrez lurrean idazten hasi zen. Haiek, ordea, galde eta galde ari baitzitzaizkion, zutitu zen Jesus eta esan zien:

– Zuetan bekaturik gabe dagoenak jaurti diezaiola lehen harria.

Eta berriro makurturik, lurrean idazten jarraitu zuen. Haiek, ordea, hori entzutean, banan-banan alde egiten hasi ziren, zaharrenetatik hasita. Jesus bakarrik gelditu zen, emakumea aurrean zuela. Jesusek zutitu eta esan zion:

– Emakume, non dira salatzaileak? Ez al zaitu inork ere gaitzetsi?

Hark erantzun:

– Inork ere ez, Jauna.

Orduan, Jesusek:

– Nik ere ez zaitut gaitzesten; zoaz, eta ez egin berriro bekaturik.)

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com
                        http://iglesiadesopelana.blogspot.com


lunes, 25 de marzo de 2019

2019-03-31 - Garizumako 4. Igandea (C)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garizumako 4. Igandea (C)LEHENENGO IRAKURGAIA

Jainkoren herriak Pazko ospatzen du, agindutako lurrean sartu ondoren.

Josue liburutik 5,9a. 10-12

Egun haietan, Jaunak esan zion Josueri:

«Gaur kendu dizuet gainetik Egiptotik irtenez gero zenuten laidoa».

Israeldarrek Gilgalen ezarri zuten kanpalekua eta hilaren hamalauan , arratsean, Pazko-jaia ospatu zuten Jerikoko lautadan.

Pazko-egunean, legamia gabeko ogia eta gari-ale xigortua jan zituzten, baina biharamunean lurralde hartako fruituetatik jan zuten. Lurraldeko fruituak jan zituzten egunetik aurrera bukatu egin zen mana. Aurrerantzean israeldarrek ez zuten manarik izan; urte hartan Kanaan lurraldeko emaitzetatik jan zuten.

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 33, 2-3. 4-5. 6-7

R.
Dasta eta ikus zein ona den Jauna.

Bedeinkatuko dut Jauna une oroz,
etengabe goretsiko ene ezpainez.

Harro nago Jaunaz;
entzun bezate apalek eta poztu. R.

Handietsi nirekin batera Jauna,
gora dezagun elkarrekin haren izena.

Jaunarengana jo nuen eta hark erantzun,
beldur guztietatik libratu ninduen. R.

Hari begiratzen diotenak argi-argi egongo dira,
ez zaie aurpegia lotsaz gorrituko.

Dohakabe honek dei egitean, Jaunak entzun
eta larrialdi guztietatik atera zuen. R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Jainkok, Kristoren bidez, harekin adiskidetu gintuen.

San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako bigarren gutunetik 5,17-21

Senideok: Kristorena dena sorkari berri da; zaharrarenak egin du, berria sortu da.
Hau guztia Jainkoarengandik dator, Kristoren bitartez berekin adiskidetu baikaitu eta adiskidetzeko zerbitzua gure esku utzi du. Bai, Jainkoa da Kristoren bitartez mundua berekin adiskidetu duena, gizon-emakumeei bekatuen kontuak eskatu gabe, eta adiskidetzearen mezu hau gure esku utzi duena.

Kristoren mandatari gara, beraz, eta Jainkoak berak gure bitartez erregutuko balizue bezala da. Kristoren izenean eskatzen dizuegu: egitzazue bakeak Jainkoarekin. Bekatuarekin zerikusirik ez zuen hura, guregatik bekatuarekin bat egin zuen Jainkoak, guk haren bitartez Jainkoarengandik salbamena irits dezagun.

Jaunak esana.

Ebanjelio aurretik txatala Lc 15,18

aitarengana joan eta esango diot:

Aita, bekatu egin dut Jainkoaren eta zure kontra.

EBANJELIOA

Zure anaia hau hilda baikenuen eta piztu egin zaigu.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik 15,1-3. 11-32

Zergalari eta bekatari guztiak Jesusengana bildu ohi ziren hari entzutera, eta fariseuak eta lege-maisuak marmarrean ari ziren esanez: «Horrek harrera ona egiten die bekatariei, baita beraiekin jan ere!»

Jesusek parabola hau esan zien: «Gizon batek bi seme zituen. Gazteenak esan zion aitari: “Aita, emadazu dagokidan senipartea”. Eta aitak ondasunak banatu zizkien.

«Handik egun gutxira, seme gazteenak, zituen guztiak bildurik, urrutiko herrialde batera alde egin zuen eta han, galdukerian biziz, ondasun guztiak jan. Dena xahutu zuenean, gosete ikaragarria gertatu zen inguru hartan eta estu aurkitzen hasi zen. Orduan, herrialde hartako gizon batengana joan zen morroi, eta hark bere sailetara bidali zuen txerrizain . Txerriek jaten zuten ezkurrez asetzeko gogoa ematen zion, ez baitzion inork jaten ematen. Orduan, pentsatzen jarririk, bere baitan esan zuen: “Zenbat langile gure aitarenean nahi adina ogi eta gehiago dutela, eta ni hemen goseak hiltzen! Jaiki, aitarengana joan eta esango diot: Aita, bekatu egin dut Jainkoaren eta zure kontra. Ez dut gehiago seme-izenik merezi. Har nazazu zeure langileetako bat bezala”.

«Jaiki eta aitaren etxera abiatu zen. Oraindik urruti zegoela, ikusi zuen aitak eta errukitu egin zen; eta, lasterka joanik, besarkatu eta musuka hasi zitzaion. Semeak esan zion: “Aita, bekatu egin dut Jainkoaren eta zure kontra. Ez dut gehiago zure seme-izenik merezi… ”. Aitak, ordea, esan zien morroiei: “Ekarri bizkor jantzirik onena eta jantziozue, ipiniozue eraztuna eta jantzi oinetakoak; ekarri zekor gizendua eta hil; egin dezagun festa-otordua; zeren seme hau hilda bainuen eta piztu egin zait, galdua nuen eta aurkitu egin dut”. Eta festa hasi zuten.

«Seme zaharrena soroan zen. Etxerakoan, hurbildu ahala, soinua eta dantzak sumatu zituen. Eta, morroi bati deiturik, zer gertatzen zen galdetu zion. Hark erantzun: “Zure anaia etorri da eta zekor gizendua hiltzeko agindu du zuen aitak, semea onik bereganatu duelako”. Biziki haserretu zen anaia eta ez zuen sartu nahi. Atera zen aita eta erreguka hasi zitzaion. Baina hark erantzun zion aitari: “Hainbeste urte da zure agindu bat ere sekula huts egin gabe zerbitzatzen zaitudala, eta ez didazu egundaino antxume bat ere eman, lagunekin festa egiteko; eta, horko zure seme hori, zure ondasunak emagalduekin jan dituen hori, etorri dela eta, zekor gizendua hil duzu”. Aitak erantzun zion: “Seme, zu beti nirekin zaude, eta nire guztia zeurea duzu! Baina egoki zen poztu eta festa egitea, zure anaia hau hilda baikenuen eta piztu egin zaigu, galdua genuen eta aurkitu egin dugu!”»

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com


lunes, 18 de marzo de 2019

2019-03-24 - Garizumako 3. Igandea (C)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garizumako 3. Igandea (C)LEHENENGO IRAKURGAIA

Izango naizena naiz» deritzanak bidali nau zuengana.

Irteera liburutik 3,1-8a. 13-15

Egun haietan, Moisesek Madiango apaiz Jetro bere aitaginarrebaren artaldea zaintzen zuen. Behin batean, basamortuan barrena eraman zuen artaldea eta Jainkoaren mendiraino, Horeberaino, iritsi zen. Han, Jaunaren aingerua agertu zitzaion sasi artean pizturiko sugarretan. Moises begira jarri zen: sasia, sutan egon arren, ez zen erretzen. Moisesek bere buruari ziotson: «Hurbil nadin gauza harrigarri hori ikustera: nola liteke sasia ez erretzea?»

Begiratzera zetorrela ikustean, Jaunak dei egin zion sasi artetik:

– Moises! Moises!

Hark erantzun:

– Hemen nauzu!

– Ez hurbildu – esan zion Jaunak –. Erantzi oinetakoak, zauden lekua lur santua baita. Ni zure aitaren Jainkoa naiz, Abraham, Isaak eta Jakoben Jainkoa.

Moisesek aurpegia estali zuen, Jainkoari begiratzeko beldur baitzen.

Jaunak esan zion, gainera:

– Ongi ikusia dut nire herriaren atsekabea Egipton eta entzuna haien oihua zapaltzaileen zigorpean; bai, ohartu naiz haien oinazeaz. Egiptoarren eskuetatik libratzera etorri naiz eta lurralde honetatik, esnea eta eztia darizkion lurralde zabal eta jori batera igoaraztera.

Baina Moisesek ihardetsi zion:

– Hara, ni israeldarrengana joan eta «Zuen arbasoen Jainkoak bidali nau zuengana» esango diedanean, «Nola du izena?» galdetuko didate haiek. Zer erantzun behar diet orduan?

Jainkoak erantzun zion:

– Izango naizena naiz . Beraz, honela esango diezu israeldarrei: «Izango naizena naiz» deritzanak bidali nau zuengana.

Jainkoak Moisesi esan zion, gainera:

– Esan israeldarrei: Jaunak , zuen arbaso Abraham, Isaak eta Jakoben Jainkoak, zuengana bidali nau. Horixe izango da nire izena betiko; hala deituko naute belaunez belaun.

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11

R.
Bihozbera eta errukiorra da Jauna.

Bedeinka beza ene arimak Jauna,
ene barren osoak haren izen santua!

Bedeinka beza ene arimak Jauna,
ez bitza ahaztu haren mesedeak! R.

Erru guztiak barkatzen dizkit, gaitz guztiak sendatzen;
bizia Herio Leizetik ateratzen dit,
maitasun eta errukiz inguratzen nau; R.

Jaunak justizia egiten du,
zapalduen eskubideak defendatzen.

Bere egitasmoak adierazi zizkion Moisesi,
bere egintza handiak israeldarrei. R.

Bihozbera eta errukiorra da Jauna,
haserregaitza eta onginahiz betea.

Nola zerua lurraren gainean garai,
hala haren maitasuna begirune diotenentzat handi. R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Basamortuko Moisesarekiko herriaren bizitza gure eskarmenturako idatzi zen.

San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik 10,1-6. 10-12

Senideok, jakin behar duzue, gure arbasoak denak egon zirela hodeiaren babespean eta denek igaro zutela Itsaso Gorria. Denek hartu zuten bataioa hodeian eta itsasoan, Moisesekin bat egiteko. Denek jan zuten espirituzko janari bera, eta denek edan espirituzko edari bera; izan ere, beraiekin zihoan espirituzko harkaitzetik edaten zuten, eta harkaitz hori Kristoren irudi da . Hala ere, haietako gehienak ez ziren Jainkoaren gogoko izan, eta hilik gelditu ziren basamortuan.

Hau guztia guretzat ikasbide izateko gertatu zen, gaiztakeriarik irrika ez dezagun, haiek irrikatu zuten bezala.

Ez zaiteztela marmarrean ari ere, haietako batzuk ari izan ziren bezala, gero aingeru suntsitzailearen esku hil zirelarik.

Haiei gertaturiko gauza horiek ikasbide dira guretzat, eta gure eskarmenturako idatzi zituzten, azkenak diren garai hauetan bizi garenok zentzarazteko. Beraz, zutik dagoela uste duenak egin beza kontu eror ez dadin.

Jaunak esana.

Ebanjelio aurretik txatala Mt 4,17

Bihozberri zaitezte, - dio Jaunak -
gainean baituzue Jainkoaren erregetza

EBANJELIOA

Bihozberritzen ez bazarete, berdin hilko zarete denok.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik 13,1-9

Une hartan, batzuek Jesusengana joan eta zenbait galilearri gertatua kontatu zioten: nola Pilatok hil zituen, eskaintzen ari ziren abereen odolarekin beraien odola nahastuz. Jesusek erantzun zien: «Galilear horiek gainerakoak baino bekatariago zirela uste al duzue, heriotza hori izan zutelako? Ez horixe! Eta zuek ere, bihozberritzen ez bazarete, berdin hilko zarete denok.

«Eta Siloeko dorreak azpian harrapaturik hil ziren hemezortzi haiek, gainerako jerusalemdarrak baino bekatariago zirela uste al duzue? Ez horixe! Eta zuek ere, bihozberritzen ez bazarete, denok hilko zarete».

Gero, parabola hau esan zien Jesusek: «Gizon batek pikondo bat zuen bere mahastian aldatua. Joan zen piku bila eta ez zuen aurkitu. Orduan, mahastizainari esan zion: “Begira, badira hiru urte pikondo honetara piku bila natorrela, eta ez dut aurkitzen. Moztu ezazu. Zertarako egongo da hor lurra alferrik jaten?” Baina mahastizainak erantzun zion: “Jauna, utz ezazu aurtengoz; bitartean, ondoa aitzurtu eta ongarria botako diot, ea aurrerakoan fruiturik ematen duen; eta bestela, moztu”».

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com


lunes, 11 de marzo de 2019

2019-03-17 - Garizumako 2. Igandea (C)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garizumako 2. Igandea (C)LEHENENGO IRAKURGAIA

Jaunak agintzaria egin zion Abrami.

Hasiera liburutik 15,5-12. 17-18

Ondoren, Jainkoak Abrami kanpora aterarazi eta esan zion: «Begira zerura eta zenbatu izarrak, ahal baduzu. Horiek bezainbat izango dira zure ondorengoak ».

Abramek sinetsi egin zuen Jaunarengan eta, honengatik, Jaunak zuzenetsi egin zuen .

Jaunak esan zion Abrami:

– Ni Jauna naiz. Nik irtenarazi zintudan kaldearren Ur hiritik lurralde hau zuri emateko.

– Jauna, ene Jainkoa – erantzun zion Abramek –, nola jakin nezake lurralde hau neurea izango dudala?

Jaunak esan zion:

– Ekarri txahal bat, ahuntz bat eta ahari bat, hiruna urtekoak, usapal bat eta usakume bat.

Abere guztiok eskuratuz, Abramek erdibi egin zituen, eta puskak bata bestearen aurrez aurre ipini ; hegaztiak ez zituen erdibitu. Hegazti harrapariak abere hildakoen gainera etorri ziren, baina Abramek uxatu egin zituen.

Eguzkia sartzean, lozorroan murgildu zen Abram. Izua eta larria nagusitu zitzaizkion.

Eguzkia sartu eta iluna egin zenean, labe bat ketan eta zuzi bat sutan igaro ziren hildako abereen artetik.

Egun hartan, Jaunak agintzari hau egin zion Abrami: «Lurralde hau zure ondorengoei ematen diet , Egiptoko ibaitik hasi eta Eufrates ibai handiraino».

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14

R.
Jauna dut argi eta salbamen.

Jauna dut argi eta salbamen:
nork ni beldurtu?

Jaunak dit bizia babesten:
nork ni ikaratu? R.

Entzun, Jauna, dei degizut!
Erruki nitaz eta erantzun!

Bihotzak esaten dit:

«Ea, bila ezazu Jaunaren aurpegia». R.

Zure aurpegiaren bila nator, bai, Jauna.

Ez gorde niri zeure aurpegia!

Ez baztertu zeure morroi hau haserrez,
zu baitzaitut laguntza bakarra! R.

Ziur nago ni:

Jaunaren ontasuna gozatuko dut bizien lurraldean.

Itxaron Jaunarengan! Eutsi gogor, izan kemen!

Itxaron Jaunarengan! R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Itxaro dugu salbatzailea Jesu Kristo Jauna; hark antzaldatuko du gure gorputz ezerez hau, bere gorputz aintzatsuaren irudiko eginez.

San Paulo Apostoluak Filipoarrei gutunetik 3,17_4,1  

Senideok, izan zaitezte nire antzeko , eta begiratu guregan duzuen ereduaren arabera bizi direnei. Izan ere, asko dira Kristoren gurutzearen etsai bezala bizi direnak. Askotan esan dizuet eta berriro diotsuet orain, malko artean. Horrelakoen azkena hondamena da; sabela dute jainko , beren lotsarietan harrotzen dira eta lurreko gauzetan bakarrik pentsatzen dute. Gu, ordea, zeruko hiritar gara eta handik itxaro dugu salbatzailea: Jesu Kristo Jauna; hark antzaldatuko du gure gorputz ezerez hau, bere gorputz aintzatsuaren irudiko eginez, gauza guztiak bere menpe jartzeko duen ahalmenari esker.

Ene senide maiteok, irrika biziz nago zuek ikusteko. Zuek, maiteok, ene poz eta koroa zaretenok , iraun ezazue Jaunari tinko atxikiak.

Jaunak esana.

Ebanjelio aurretik txatala Mt 17,5

Hodei argi batek estali zituen,
eta mintzo batek hodeitik esan zuen:

«Hauxe dut neure Seme maitea, hauxe dut atsegin. Entzun berari!»

EBANJELIOA

Otoitzean ari zela, aurpegiko itxura aldatu egin zitzaion.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik 9,28b-36

Egun haietan, Pedro, Joan eta Santiago berekin hartu eta mendira igo zen Jesus, otoitzera. Eta, otoitzean ari zela, aurpegiko itxura aldatu egin zitzaion, eta jantziak zuri distiratsu bihurtu. Hartan, bi gizon azaldu ziren, aintzaz distiratsu: Moises eta Elias, eta Jesusekin mintzo ziren Jerusalemen gertatzekoa zen honen heriotzaz . Pedro eta lagunak logaleak jota zeuden; baina esnatu ziren eta Jesusen aintza eta harekin zeuden bi gizonak ikusi zituzten. Hauek urruntzean, Pedrok esan zion Jesusi: «Maisu, zein ederki gauden hemen! Zergatik ez egin hiru etxola: bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat?»

Ez zekien zer esaten zuen ere. Eta, hori zioela, hodei batek estali zituen, eta beldurtu egin ziren hodeipean sartzean. Mintzo hau izan zen hodeitik: «Hauxe dut neure Semea, nik hautatua. Entzun berari!»

Mintzoaren ondoren, Jesus bakarrik ageri zen. Ikasleek isilik gorde zuten eta, ordukoz, ez zioten inori esan ikusitakorik ezer.

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com


lunes, 4 de marzo de 2019

2019-03-10 - Garizumako 1. Igandea (C)

Igandeko Ebanjelioa eta Irakurgaiak.

Igandeko izenburuan "klik" egin, Irakurketak eta Ebanjelio irakurtzeko, partekatzeko, jaisteko edo inprimatzeko. Baita ere goiko menuan A Zikloa, B Zikloa edo C Zikloa aukeratu, zikloaren ebanjelioak irakurtzeko.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garizumako 1. Igandea (C)LEHENENGO IRAKURGAIA

Aukeratutako herriaren fede aitortzea.

Deuteronomioa liburutik 26,4-10

Apaizak zure eskuetatik saskia hartu eta Jaunaren zure Jainkoaren aldare aurrean ipiniko du. Orduan, aitorpen hau egingo duzu Jaunaren zeure Jainkoaren aurrean:

“Nire aita noraezean zebilen aramearra zen. Berekin lagun-taldetxo bat besterik ez zuela, Egiptora joan eta etorkin bezala bizi izan zen han. Egipton herri handi, ahaltsu eta jendetsu bihurtu zen. Baina egiptoarrek tratu txarra eman ziguten, zapaldu eta esklabotza gogorra ezarri. Orduan, oihu egin genion Jaunari arbasoen Jainkoari laguntza eske, eta Jaunak entzun egin zituen gure garrasiak, errukarri, sufrimenduz josirik eta zapaldurik ikusi baikintuen.

“Jaunak Egiptotik atera gintuen ahalmen handiz eta esku indartsuz, mirari eta egintza harrigarriak eginez, etsaiengan izua sortuz. Eta toki honetara ekarri gaitu, eta esnea eta eztia darizkion lurralde hau eman.

“Orain, beraz, hemen dakartzat, Jauna, zeuk eman didazun lurreko emaitzen lehen fruituak”.

Hori esanik, Jaunaren zeure Jainkoaren aurrean ezarriko duzu eskaintza eta beraren aurrean ahuspeztuko zara.

Jaunak esana.

SALMOA

Salmoa 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

R.
Nirekin, Jaunarekin, dago atsekabean.

Goi-goikoaren aterpean bizi zaren horrek,
gaua Ahaltsuaren itzalpean ematen duzun horrek,
esazu:

«Oi Jauna, zu ene babesleku eta gaztelu;
ene Jainko, zuregan dut uste on!» R.

Ez zaizu zoritxarrik gertatuko,
ez da zure etxera hondamenik iritsiko.

Bere aingeruei aginduko die zu nonahi ere zaintzeko. R.

Besoetan eramango zaituzte,
harriekin estropezu egin ez dezazun.

Suge pozoitsuen gainean ibiliko zara,
basapiztiak oinazpian hartuko. R.

«Niri atxikia dagoenez gero, onik aterako dut,
toki seguruan jarriko, aitortzen nauelako.

Dei egitean, erantzun egingo diot.

Berekin izango nau larrialdian:
libratu egingo dut eta ohorez jantziko. R.

BIGARREN IRAKURGAIA

Jesukristorengan sortzen duenaren fede aitortzea.

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako lehenengo gutunetik 10,8-13

Zer dio, orduan, Liburu Santuak?

Esku-eskura duzu hitza,
zeure ahoan eta zeure bihotzean.

Hitz hori , hain zuzen, guk hots egiten dugun fedearen mezua da.

Izan ere, zeure ahoz Jesus dela Jauna aitortzen baduzu, eta zeure bihotzean Jainkoak hildakoen artetik piztu zuela sinesten baduzu, salbatu egingo zara. Zeren, bihotzez sinesten duena onartu egiten baitu Jainkoak, eta ahoz aitortzen duena salbatu egiten da. Hau dio Liburu Santuak: Harengan sinesten duenak ez du huts egingo. Judua izan ala ez, ez dago bereizketarik, bat bera baita guztien Jauna, dei egiten dioten guztientzat eskuzabala. Izan ere, Jaunari dei egin diezaiona salbatuko da.

Jaunak esana.

Ebanjelio aurretik txatala Mt 4,4b

Gizakia ez da ogiz bakarrik bizi,

baizik Jainkoak esaten duenetik bizi da.

EBANJELIOA

Espirituak eramanik, basamortuan barrena ibili zen, deabruak tentatzen zuela.

+ Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik 4,1-13

Jesus Espiritu Santuaz betea itzuli zen Jordandik. Espirituak eramanik, basamortuan barrena ibili zen berrogei egunez, deabruak tentatzen zuela. Egun haietan ez zuen ezer jan, eta azkenean gosetu egin zen. Deabruak esan zion, orduan:

– Jainkoaren Semea zarenez, agindu harri honi ogi bihurtzeko.

Jesusek erantzun zion:

– Liburu Santuan idatzia dago: Gizakia ez da ogiz bakarrik bizi.

Ondoren, deabruak, toki garai batera eramanik, munduko erreinu guztiak erakutsi zizkion une batean eta esan zion:

– Hara, neureak ditut erreinu ahaltsu eta aberats guztiok eta nahi dudanari eman diezazkioket. Beraz, adoratzen banauzu, zeuretzat izango dituzu.

Jesusek erantzun zion:

– Idatzia dago: Adoratu Jauna, zeure Jainkoa, eta bera bakarrik gurtu.

Orduan, Jerusalemera eraman zuen deabruak eta, tenpluaren goreneko ertzera jasorik, esan zion:

– Jainkoaren Semea zarenez, bota zeure burua hemendik behera, idatzia baitago: Bere aingeruei aginduko die zu zaintzeko. Besoetan eramango zaituzte, harriekin estropezu egin ez dezazun.

Baina Jesusek erantzun:

– Agindua dago: Ez tentatu Jauna, zeure Jainkoa.

Orduan, bere tentazio guztiak agorturik, deabruak alde egin zuen Jesusengandik, hurrengo egokiera arte.

Jaunak esana.Blog:               http://sopelakoeliza.blogspot.com